Veilig onze schoonmaakmiddelen

en -materialen gebruiken

Werken met een gezonde ergonomische houding

De huisregels van CleaningFellows

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Coronapreventie

Onze vertrouwenspersoon

Onze preventiemedewerker

Werkinstructies per schoonmaakactiviteit

Contact